No Zero Balance

آن را در Google Play دریافت کنید
NZB - No Zero Balance Guam

Guam

Dialing code +1671

Time zone (GMT) +10:00

د 5 یورو معادل په وړیا توګه پورته ترلاسه کړئ
در تلفن همراه خود
برای هر گرداننده شبکه تلفن همراه که با موفقیت به اپلیکیشن ما اضافه شده است

کد USSD یا SMS را ارسال کنید To see more scroll down!

از کدهای USSD و SMS استفاده می شود تا

شماره تلفن خود را پیدا کنید

شماره تلفن خود را پیدا کنید

این کماند USSD یا SMS برای یافتن شماره تلفن همراه خود استفاده می شود، خواه این شماره تلفن همراه پیش پرداخت یا پس پرداخت باشد.

بیلانس تلفن همراه خود را ببینید

بیلانس تلفن همراه خود را ببینید

کماند USSD یا SMS برای بررسی کریدیت باقیمانده در تلفن همراه و تاریخ انقضاء سیم کارت استفاده می شود.

کریدت را بین تلفن ها انتقال دهید

کریدت را بین تلفن ها انتقال دهید

کماند USSD یا SMS برای بررسی کریدیت باقیمانده در تلفن همراه و تاریخ انقضاء سیم کارت استفاده می شود. انتقال بیلانس فقط در یک گرداننده شبکه تلفن همراه کار می کند

Top up with scratch card

Top up with scratch card

کماند USSD یا SMS برای ازدیاد مجدد کریدت در حساب مبایل توسط کوپن یا کود پین استفاده می شود.

کد USSD را ارسال کنید

Mobile operators in Guam

با استفاده از اپلیکیشن No Zero Balance برای آندروید، می توانید بیلانس پیش پرداخت یا پس پرداخت تلفن تانرا چک کندید،  تاریخ انقضا سیم کارت تانرا بررسی کنید، بیلانس را میان تلفن ها ارسال کنید، شماره خود را بررسی کنید و برای گرداننده های تلفن همراه زیر در Guam کریدت اضافه نمایید.

  • Supported mobile operator in GuamIT&E Wireless (PTI Pacifica Inc.)
  • Supported mobile operator in GuamGTA Teleguam (Pulse Mobile LLC)
  • Supported mobile operator in Guami CAN_GSM (Wave Runner LLC)
یک گرداننده جدید اضافه کنید