No Zero Balance

آن را در Google Play دریافت کنید

یک گرداننده جدید تلفن همراه را اضافه کنید

در زیر، کد (کدهای) USSD را برای گرداننده شبکه تلفن همراه خود ارسال کنید.
در صورت ارسال موفقیت آمیز از طریق ایمیل با شما تماس خواهیم گرفت و به شما پاداش کریدت تلفن همراه را به  شماره ای که در فرم درج کرده اید، ارسال می کنیم.

! جایزه کریدت پس از تأیید سهمگیری شما به این شماره ارسال می شود.
اطمینان حاصل کنید که آن را به درستی تایپ کرده اید.
اگر شماره را اشتباه تایپ کنید، کریدت به شما قابل انتقال نیست.

کماند های USSD

بسیاری از گرداننده های شبکه تلفن همراه از کماند های رایگان USSD پشتیبانی می کنند (یا کدهای سریع یا کدهای USSD) که به مشتریان کمک می کند تا به تلفن های همراه خود کریدت اضافه نمایند، بیلانس موبایل را بررسی کنند، کریدت را بین تلفن ها منتقل کنند.
یک کد USSD معمولاً به این صورت به نظر می رسد: *123#.

کماند های SMS

برخی از گرداننده های شبکه تلفن همراه از کماند های متن SMS یا کدهای کوتاه پشتیبانی می کنند تا اقدامات از قبیل ازدیاد دوباره کریدت به تلفن های همراه، بررسی کریدت تلفن همراه، انتقال کریدت بین تلفن ها را پشتیبانی کنند. کماند SMS از یک پیام کوتاه متنی یا به صورت رقم یا حروف تشکیل شده است و به یک شماره کوتاه ارسال می شود.

با کلیک روی "ارسال کنید و پاداش دریافت کنید"، موافقم  برای این منظور با من تماس گرفته شود.
ارسال کنید و پاداش دریافت کنید