No Zero Balance

آن را در Google Play دریافت کنید
NZB - No Zero Balance Central African Republic

Central African Republic

Dialing code +236

Time zone (GMT) +01:00

د 5 یورو معادل په وړیا توګه پورته ترلاسه کړئ
در تلفن همراه خود
برای هر گرداننده شبکه تلفن همراه که با موفقیت به اپلیکیشن ما اضافه شده است

کد USSD یا SMS را ارسال کنید To see more scroll down!

از کدهای USSD و SMS استفاده می شود تا

شماره تلفن خود را پیدا کنید

شماره تلفن خود را پیدا کنید

این کماند USSD یا SMS برای یافتن شماره تلفن همراه خود استفاده می شود، خواه این شماره تلفن همراه پیش پرداخت یا پس پرداخت باشد.

بیلانس تلفن همراه خود را ببینید

بیلانس تلفن همراه خود را ببینید

کماند USSD یا SMS برای بررسی کریدیت باقیمانده در تلفن همراه و تاریخ انقضاء سیم کارت استفاده می شود.

کریدت را بین تلفن ها انتقال دهید

کریدت را بین تلفن ها انتقال دهید

کماند USSD یا SMS برای بررسی کریدیت باقیمانده در تلفن همراه و تاریخ انقضاء سیم کارت استفاده می شود. انتقال بیلانس فقط در یک گرداننده شبکه تلفن همراه کار می کند

Top up with scratch card

Top up with scratch card

کماند USSD یا SMS برای ازدیاد مجدد کریدت در حساب مبایل توسط کوپن یا کود پین استفاده می شود.

کد USSD را ارسال کنید

Mobile operators in Central African Republic

با استفاده از اپلیکیشن No Zero Balance برای آندروید، می توانید بیلانس پیش پرداخت یا پس پرداخت تلفن تانرا چک کندید،  تاریخ انقضا سیم کارت تانرا بررسی کنید، بیلانس را میان تلفن ها ارسال کنید، شماره خود را بررسی کنید و برای گرداننده های تلفن همراه زیر در Central African Republic کریدت اضافه نمایید.

  • Supported mobile operator in Central African RepublicMoov
  • Supported mobile operator in Central African RepublicTelecel
  • Supported mobile operator in Central African RepublicOrange
یک گرداننده جدید اضافه کنید